Drevprov denna säsong, från 1 september 2023 t o m 29 februari 2024, kan ombesörjas.

Kontakta Gösta Persson, 070 221 13 64.

 

Nöjda hundar med lika nöjd husse efter en lyckad jaktdag.