Välkomna till Bergslagens Beagleklubbs officiella utställning

i Lunedet, Karlskoga, 27 maj 2023

Domare:  Bo Paulsson

Klasser och anmälningsavgifter:

Valpklass 6-9 månader (inofficiell klass) 200 SEK

Juniorklass: 9-18 månader 300 SEK

Unghundsklass: 15-24 månader 300 SEK

Bruksklass: 15 månader och äldre 300 SEK

Öppen klass: 15 månader och äldre 300 SEK

Championklass: 15 månader och äldre 300 SEK

Veteranklass 8 år och äldre 200 SEK

Anmälan skickas till: mary-ann.axelsson@smamineral.com

Mary-Ann Axelsson, Nybacka 243, 682 34 Filipstad.

Sista anmälnings- och betalningsdag: 15 maj 2023

Plusgiro: 87 39 07 - 0

Anmälan görs på blankett som finns på www.svenskabeagleklubben.com